Luottamustehtävät

Luottamustehtävät P1040035

Psykologiliiton hallitus:
Jari Jakola, hallituksen jäsen

Harri Lauren, hallituksen varajäsen

Psykologiliiton liittovaltuutetut:
Sanna Järvinen, Sami Eloranta, Jani Kettunen ja Inkeri Äärinen

Varavaltuutetut tässä järjestyksessä:

Marjatta Lehtovirta, Laura Hiekkala- Tiusanen, Sanna Suomalainen, Marja Nurmi- Vuorinen, Susanna Rasimus, Anneli Kylliäinen, Hannele Juhola- Erikson ja Johannes Huilla.
Kunnan palkkatyöryhmä: Markus Nyrhinen

Valtion ja yliopistojen palkkatyöryhmä: Jari Hyyti, Liisa Häkli

Eko- ja ympäristöpsykologinen työryhmä: Kirsi Salonen

Kriisi- ja traumapsykologian työryhmä: Kirsi Peltonen

Kuntoutuspsykologien työryhmä:  Helena Nuutinen

Neuropsykologien työryhmä: Tiia Saunamäki

Psykologian opettajien työryhmä: Marjatta Lehtovirta

Työterveyspsykologien työryhmä: Marjo Pennonen, Jani Kettunen (tarvittaessa pyydettävä asiantuntija)

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun työryhmä: Liisa Häkli

Ammattieettinen lautakunta: Tuija Holm

Muissa työryhmissä ei Pipsyllä ole edustusta. Jos olet halukas toimimaan jossain toimikunnassa, ota yhteyttä puheenjohtajaan.