Luottamustehtävät

Luottamustehtävät P1040035

Psykologiliiton hallitus:
Tino Karolaakso, hallituksen jäsen

Harri Lauren, hallituksen varajäsen

Psykologiliiton liittovaltuutetut:
Sami Eloranta, Inkeri Äärinen, Pia Jussila, Nina Leikas ja Liisa Häkli

Varavaltuutetut tässä järjestyksessä:
Laura Hiekkala-Tiusanen, Linda Elo, Sanna Järvinen, Marjatta Lehtovirta, Susanna Rasimus, Sanna Suomalainen, Marja Nurmi-Vuorinen, Hannele Juhola-Eriksson, Anneli Kylliäinen ja Saara Martinez

Kunnan palkkatyöryhmä: Markus Nyrhinen

Valtion ja yliopistojen palkkatyöryhmä: Jari Hyyti, Liisa Häkli

Eko- ja ympäristöpsykologinen työryhmä: Kirsi Salonen

Kriisi- ja traumapsykologian työryhmä: Kirsi Peltonen

Kuntoutuspsykologien työryhmä:  Helena Nuutinen

Neuropsykologien työryhmä: Tiia Saunamäki

Psykologian opettajien työryhmä: Marjatta Lehtovirta

Työterveyspsykologien työryhmä: Marjo Pennonen, Jani Kettunen (tarvittaessa pyydettävä asiantuntija)

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun työryhmä: Liisa Häkli

Ammattieettinen lautakunta: Tuija Holm

Muissa työryhmissä ei Pipsyllä ole edustusta. Jos olet halukas toimimaan jossain toimikunnassa, ota yhteyttä puheenjohtajaan.